Våra tjänster

Vi levererar helhetslösningar inom VVS-området, med fokus på projektering och installationer. Vår ambition är också att hjälpa våra kunder hela vägen från idé till slutbesiktning och eftermarknad.
Våra kunder finns över hela landet. Bland dessa återfinns bland annat fastighetsägare-och förvaltare, bostadsrättsföreningar, byggföretag, projektledningsfirmor och entreprenörer.

Ventilation

- CAD-ritningar
- Tekniska beskrivningar
- Tekniska utredningar
- LCC kalkyler
- Beräkningar av ljud, flöden
- Enterprenadkalkyler
- Relationsritningar
- Förfrågningsunderlag
- Systemoptimering
- Mängdning
- Hjälp vid upphandlingar
- Utbildning

VS

- CAD-ritningar
- Tekniska beskrivningar
- Tekniska utredningar
- LCC-kalkyler
- Beräkningar av flöden m.m.
- Entreprenadkalkyler
- Relationsritningar
- Förfrågningsunderlag
- Systemoptimering
- Mängdning
- Hjälp vid upphandlingar
- Utbildning

Energi

- Energibalansberäkningar
- Tekniska utredningar
- Effektiviseringsförslag

Injustering & utredning

- Injustering VVS
- Uthyrning avgasare & smutsavskiljare
- Systemoptimering
- Systemanalys
- Värmebalans
- Höga energikostnader
- Ljud från radiatorer eller
  ventilationssystem

Besiktning - OVK

- Entreprenadbesiktningar 
- Konditionsbesiktningar
- Statusbesiktningar
- CE-märkning

Styr- och regler

- Driftkort inkl. funktionsbeskrivningar
- Funktionstexter
- Beskrivningar
- Utredningar
- Igångkörningar
- Felsökning