En skräddarsydd lösning för just din bostadsrättsförening


På A Klimat tänker vi lite annorlunda – som specialister på VVS och energioptimering är vi övertygade om att det bästa jobbet gör vi ute på plats hos våra kunder och inte hemma vid skrivbordet.

Tillsammans med er går vi därför igenom fastigheten för att hitta en optimal lösning för både ventilation-, värme-, el- och styrinstallationer, med förbättrat inomhusklimat som mål.

Vi tar fram en rapport med en åtgärdsplan med tydliga och konkreta förslag på förbättringar tillsammans med en payback-kalkyl som hjälper er att ta optimala investeringsbeslut för bästa möjliga driftnetto.

Vad menar vi med driftnetto?

Många inom fastighetsbranschen använder sig redan av begreppet driftnetto när man
pratar om fastigheters lönsamhet, förenklat kan man säga att:

Driftnetto = Hyresintäkter – Driftkostnader – Underhållskostnader – Fastighetsskatt

Genom att följa driftnettot för er fastighet kan ni göra flera värdefulla saker:

 • Se hur lönsam fastigheten är och också följa upp lönsamheten över tid

 • Bestämma marknadsvärde för fastigheten på ett enkelt sätt

 • Jämföra er fastighet mot andra fastigheter för att hitta förbättringsområden

 • Förhandla fram förmånligare lånevillkor

Vilka tjänster kan vi erbjuda?

 • Konsultation, åtgärdsplan med konkreta förslag och payback-kalkyl

 • Injustering av ventilations- och värmesystem

 • OVK och konditionsbesiktningar

 • Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd

 • Installationssamordning

 • VVS-projektering

 • Relationsritningar

 • Ritningshantering

Kontaktpersoner

Mikael Henriksson
Teknisk chef, Injustering VS
073-398 52 46
mikael.henriksson(at)aklimat.se

Niklas Berg
Injustering VS
076-142 44 53
niklas.berg(at)aklimat.se

Kontakta oss
Namn Namn på BRF Antal lägenheter och ev. lokaler Telefonnummer E-post Vad kan vi hjälpa dig med? Skicka in