Medarbetare

Ansiktena bakom A Klimat

Jegor Aunola

VD

jegor.aunola(at)aklimat.se
079-075 88 84

Mikael Henriksson

Teknisk chef
Injustering VS

mikael.henriksson(at)aklimat.se
073-398 52 46

Johan Rick

Handläggare VVS

johan.rick(at)aklimat.se
070-388 80 16

Michael Segerdahl

Cert. besiktningsman
Handläggare VVS


michael.segerdahl(at)aklimat.se
073-069 05 54

Kristian Westman

Konstruktörkristian.westman(at)aklimat.se
073-032 68 05

Niklas Berg

Injusterare VSniklas.berg(at)aklimat.se
076-142 44 53

Angelica Önerud

Administratör
(Föräldraledig)


angelica.onerud(at)aklimat.se
073-820 93 31